2020-01-15

I dag invigs Sveriges nya center för cyberförsvar

Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik och ansvarig person på KTH för det nya forskningscentret. Foto: Håkan Lindgren

KTH:s och Försvarsmaktens forskningscentrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS) slår nu upp dörrarna. Och i sommar börjar man utbilda 30 så kallade cybersoldater.

Pontus Johnson är professor i nätverk och systemteknik och ansvarig person på KTH för det nya forskningscentret. Han berättar att man inom ramen för verksamheten redan fattat beslut om sex doktorandtjänster, varav fyra är tillsatta. Doktorandprojekten handlar om postkvantkryptografi, bevisbart säker hårdvara, maskininlärning för cyberoperationer och attacksimuleringar för försvarssystem.

– Att testa försvarssystem via simuleringar är som att göra krocktester för bilar. Här handlar det dock om IT-systemen i till exempel stridsvagnar och flygplan. Att testa systemen på det här sättet gör att man kan leta efter säkerhetsbrister och hitta dem snabbare, säger han.

Pontus Johnson konstaterar att det inte längre är tillräckligt att ha armé, flygvapen och flotta utan det krävs även ett digitalt försvar.

– Det finns en fjärde vapengren för cyberrymden, som är den fjärde krigsskådeplatsen. Då behöver man militära förmågor så att man kan operera även på den krigsskådeplatsen, säger han till TT.

Den 20 juli rycker 30 särskilt utvalda rekryter in till Försvarsmakten för att påbörja en elva månader lång utbildning i cyberförsvar. Tanken att två kullar ska utbildas per år i fortsättningen.

Fakta:

  • För närvarande har centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS) en budget fram till år 2024. Den är på sammanlagt 47 miljoner kronor. Då står Försvarsmakten för 42 miljoner, och KTH skjuter till resten. Centret är administrativt beläget vid KTH och Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

  • Ambitionen för centret är att i framtiden inkludera fler viktiga aktörer på området än bara KTH och Försvarsmakten. Detta för att nå centrets syfte, en heltäckande och nationell satsning på cyberförsvar och informationssäkerhet tillsammans med forskare, myndigheter och företag.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng