2023-03-15

I dag börjar samverkansövning för att stärka motståndskraften

SAMÖ 2023 är den första nationella samverkansövningen, efter att den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar trädde i kraft 1 oktober 2022.

Sverige behöver öka takten när det gäller att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig, menar MSB. Ett led i att göra det är att öva och samverkansövningen SAMÖ 2023 som genomförs den 15-16 mars är ett viktigt och prioriterat verktyg i denna utveckling, enligt myndigheten.

SAMÖ 2023 är den första nationella samverkansövningen, efter att den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar trädde i kraft 1 oktober 2022. Ett tjugotal aktörer övar under två dagar, i egna lokaler med egen stabsorganisation. Deras omvärld spelas av ett centralt motspel, som leds av övningsledningen.

Förmågan i det civila försvaret har stärkts det gångna året, men behöver stärkas ytterligare, menar MSB och skriver: ”Tillsammans utvecklar myndigheter och andra den förmåga som behövs för att möta risker och hot i vår omvärld. Vi är ständigt beredda att möta dessa risker och hot, enskilt och tillsammans”.

SAMÖ 2023 ska pröva och utveckla förmågan till samverkan och ledning, samt prioritering av resurser och kommunikation hos myndigheter och aktörer på nationell och regional nivå, i samband med hantering av allvarliga och omfattande händelser.

”SAMÖ 2023 syftar till förmågeutveckling hos övande aktörer. Genom en omfattande utvärdering av hela övningen, där erfarenheter omvandlas till utvecklingsområden för aktörerna, kommer lärdomarna från SAMÖ 2023 omhändertas och kunna användas i det fortsatta uppbyggnadsarbetet med den civila beredskapen”, skriver MSB avslutingsvis.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng