2022-10-05

Högriskkriminella ska stoppas med EU-samarbete

Det finns olika typer av kriminella nätverk som klassas som högriskkriminella nätverk, exempelvis släktbaserade, men också nätverk som är mer löst sammansatta.

Ett möte med Europol och polismyndigheter från EU-länder har nyss avslutats och resulterat i en ny plan för att bekämpa så kallade högriskkriminella nätverk. 

– Fokus är så kallade High Value Targets, styrande personer med högt våldskapital och som tjänar stora pengar på brottslig verksamhet, till exempel storskaliga bedrägerier mot myndigheter som betalar ut välfärdspengar, säger Linda H Staaf, chef för Noas underrättelseavdelning.

Mötet arrangerades av Noas underrättelseenhet och var planerat sedan länge, men var särskilt angeläget för svensk del då antalet dödsskjutningar nyligen passerat det totala antalet dödsskjutningar för 2021 och även uppnått det totala antalet skjutningar per år någonsin.

– Flera av de skjutningar vi sett i år kan kopplas till just de högriskkriminella nätverken. Men i skuggan av skjutningarna sker också grova brott med ekonomisk vinning, vilka maskeras med helt legitim verksamhet, säger Linda H Staaf.

Europols definition av högriskkriminella nätverk, High Risk Criminal Networks, är att det ska finnas minst en individ i ett sådant nätverk som har så hög kapacitet avseende till exempel våld, korruption och finansiering av den brottsliga verksamheten att de utgör ett hot mot samhället. Det finns olika typer av kriminella nätverk som klassas som högriskkriminella nätverk, exempelvis släktbaserade, men också nätverk som är mer löst sammansatta.

Mötet resulterade i förslag till gemensamma åtgärder i samarbete med Europol. 

– Det kan handla om särskilt riktade informationsutbyten och uppstart av nya så kallade Operational Task Forces, där flera EU-länders brottsbekämpande myndigheter deltar i samma operation, säger Linda H Staaf. 

Vid det två dagar långa mötet deltog representanter från polismyndigheter i de nordiska länderna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Österrike och Polen. Även forskare fanns på plats för att ge en fördjupad bild. 

– Det finns i princip inga högriskkriminella nätverk som endast verkar på nationell nivå, utan Sveriges problem är problem vi delar med andra länder i Europa. Därför är vi angelägna om att ha ett gott samarbete - så att vi kan arbeta effektivt med ett ömsesidigt förtroende i våra mest känsliga ärenden, säger Linda H Staaf.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng