2022-12-17

”Hemliga relationer en sårbarhet vid säkerhetsprövningar”

Turerna inom polisens ledning väcker frågor om säkerhetsprövningar och huruvida det har funnits risker för rikets säkerhet.

– En sårbarhet skulle kunna vara att man har ett hemligt förhållande man inte vill kännas vid, och att det då skulle kunna bli någon form av utpressningssituation, säger säkerhetsexperten Martin Waern till SVT.

Han ansvarar för säkerhetsskydd och totalförsvar på säkerhetsföretaget SRS Security AB har dessutom en bakgrund inom Must och menar att säkerhetsklassad personal inom polisledningen och Försvarsmakten går igenom en rigorös säkerhetsprövning – och att det finns anledning att prata sårbarhetsaspekter.

– Om man har en befattning som är av betydelse för Sveriges säkerhet så regleras det i säkerhetskyddslagen att befattningarna är placerade i säkerhetsklass, säger Martin Waern.

Registerkontroll, grundutredning med intervjuer, kontroll av meriter, referenser och lojalitetsaspekter ingår i säkerhetsprövningen. Syftet är att
tidigt identifiera eventuella sårbarheter.

– Generellt kan man ha många olika sårbarheter, bland annat svårigheter med alkohol eller droger. Man kan ha ett brottsligt förflutet eller ett umgänge som inte är så bra för den befattningen. Eller så kan man ha någon form av hemligt leverne som man heller inte vill att någon ska känna till, säger Martin Waern.

En särskild utredare ska göra en genomlysning av den senaste tidens händelser inom polisen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng