2021-05-30

Hamntillsyn i skärgården ska minska båtstölderna

Under 2020 polisanmäldes 5 115 stölder av båtar, båtmotorer och annan utrustning från båtar.

Båtstölder är ett växande samhällsproblem och varje år stjäls båtar och båtmotorer för över 300 miljoner kronor. Trots den negativa utvecklingen saknas tillräckligt med konkreta åtgärder för att komma till rätta med problematiken, menar Larmtjänst. Nu går ledande aktörer i försäkringsbranschen samman med Team Marin och lanserar Hamntillsyn för ökad trygghet i småbåtshamnar över hela landet.

Sverige är ett av de värst drabbade länderna i Europa när det gäller båtrelaterade stölder. Stölderna genomförs nästa uteslutande av internationella stöldligor. Under 2020 polisanmäldes 5 115 stölder av båtar, båtmotorer och annan utrustning från båtar. Detta är visserligen en liten minskning jämfört med året innan, vilket sannolikt beror på att de internationella stöldligornas härjningar tillfälligt minskade när gränserna stängdes under pandemin. Risken är dock stor att stölderna tar fart igen när det blir lättare för ligorna att röra sig över gränserna igen, menar   Larmtjänst. Kostnaderna för de båtrelaterade stölderna uppgår till uppskattningsvis 300 miljoner kronor årligen.

Hamntillsyn är ett brottsförebyggande initiativ som lanseras av If, Trygg-Hansa, Svenska Sjö, Atlantica, Team Marin och Securitas och genomförs i samarbete med Larmtjänst. Den branschgemensamma satsningen möjliggör bevakning med väktare på vattenskotrar i svenska småbåtshamnar under sommarhalvåret i syfte att minska förekomsten av båtrelaterade stölder.

– De internationella stöldligornas härjningar skapar otrygghet och stora kostnader. Hamntillsyn är ett konkret initiativ för att bidra till ökad trygghet för båtägarna. Samtidigt vill vi uppmärksamma problemet med stölder som drabbar båtägare. Vi önskar att regeringen och berörda myndigheter tillsätter mer resurser och vidtar åtgärder som kraftfullt och långsiktigt motverkar problemet med internationella stöldligor. Den nya lagen som ger Tullen vissa befogenheter att ingripa vid utförsel av stöldgods från den 1 augusti är ett steg i rätt riktning men långt ifrån tillräcklig, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst.

Stölder av utomhusmotorer är ett stort problem och värdet på de stulna objekten ökar. En vanlig utombordsmotor kostar i dag runt 100 000 kronor och under sommarmånaderna stjäls båtmotorer för en miljon kronor om dagen.

– Stöldligornas härjningar får stora negativa konsekvenser i samhället. Många båtägare blir brottsoffer, vilket skapar otrygghet och bidrar till att tilliten i samhället minskar. Dessutom riskerar båtägare att långsiktigt drabbas av högre försäkringspremier. Försäkringsbranschen vill bidra till att motverka denna utveckling. Det krävs konkreta insatser och Hamntillsyn är ett bra komplement till Båtsamverkan för att öka tryggheten för fritidsbåtsägare ytterligare, fortsätter Mats Galvenius.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng