2021-12-02

Halverade kötider med nytt system för identifiering av fingeravtryck

Nu har arbetet med fingeravtrycksidentifiering tagit ordentlig fart och handläggningstiderna har kortats rejält.

– Efter sommaren hade vi 1 900 ärenden i kö, nu är siffran nere i 900, säger Melinda Andersson, chef för en av de fyra grupper på NFC som arbetar med fingeravtrycksidentifiering.

– Vi har arbetat med såväl it-utveckling som metodutveckling och nu ser vi att balanserna har gått ner. Den stora balansen vi hade efter sommaren har halverats och insatser pågår för att kapa dessa tider ännu mera, säger Sven Kihlgren, enhetschef på NFC.

Det var i april som Polismyndigheten bytte det gamla it-systemet för fingeravtrycksidentifiering mot ett nytt system för lagring av fingeravtryck och ansikten samt automatiserad fingeravtrycks- och ansiktsidentifiering. Det var av flera skäl ett nödvändigt byte enligt polisen. När det nya systemet togs i drift konstaterades vissa problem som gjorde att handläggningen av ärenden med fingeravtrycksidentifiering fördröjdes hos NFC. Under en månad pausades den automatiserade sökningen av fingeravtryck mot okänd person i registret med fingeravtryck. Både it-avdelningen och NFC vidtog en rad åtgärder för att få systemet i full drift och efter det har nya uppdateringar gjorts och görs löpande för ytterligare ökad kapacitet.

– Vi har betat av ett stort antal ärenden och vi arbetar med alla typer av ärenden, det vill säga att vi jobbar både med de stora, tunga ärendena med förturer som till exempel ärenden inom insats Vilgot. Men vi jobbar också med enklare ärenden och vi vill att man fortsätter att skicka in ärenden till oss, även när det handlar om mängdbrott, säger Melinda Andersson.

Snabba resultat behövs, inte minst när det gäller mängdbrott, och man jobbar intensivt för att korta handläggningstiderna ytterligare. Den resursförstärkning, i form av tillfällig personal, som beviljades i somras för registrering av fingeravtryck kommer att finnas kvar till och med årsskiftet. I dagsläget kommer i snitt 100 till 120 ärenden in för undersökning varje vecka och resursförstärkningen gör att fingeravtryck från brottsplatser registreras löpande i systemet och inte blir liggande oregistrerade.

– Det viktiga i detta är att våra handläggningstider har gått ner rejält, vi jobbar hårt för att de ska kortas ytterligare och vi vill att man, ute i regionerna, fortsätter att skicka in fingeravtryck till oss för undersökning, säger Sven Kihlgren.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng