2021-01-03

Granskar EU-system för efterlysningar

Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen) har inlett tillsyn av den svenska delen av Schengens informationssystem, SIS II, ett it-system för utbyte av uppgifter om bland annat efterlysta personer mellan EU:s medlemsländer.

SIS II är ett informationssystem som fungerar som ett efterlysningshjälpmedel och i viss mån även som ett spaningshjälpmedel för EU:s medlemsländer. I SIS II kan varje medlemsstat föra in uppgifter om personer och vissa föremål som är efterlysta eller eftersökta med en begäran om att en särskild åtgärd ska vidtas om personen eller föremålet påträffas.

Det är den svenska delen av SIS II som ska granskas bland annat genom inspektion på plats hos Polismyndigheten. Alla EU-länder ska genomföra den här typen av granskning av sitt nationella SIS II vart fjärde år.

– SIS II är ett omfattande informationssystem som innehåller en stor mängd uppgifter om många personer. Därför är det viktigt med den här typen av återkommande kontroller, säger Max Blidberg som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten och som deltar i granskningen.

I SIS II finns uppgifter om personer som inte får resa in i eller vistas i Schengenområdet, personer som är efterlysta för brott och försvunna personer. Även vissa föremål kan registreras i systemet, som exempelvis fordon, skjutvapen, fartyg och ID-handlingar som har förkommit, stulits eller använts i brottslig verksamhet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng