2023-05-21

”Glöm inte kommuner och regioner i cybersäkerhetsarbetet”

Att kommuners och regioners behov inkluderas i den kraftsamling som regeringen nu aviserar är helt nödvändigt, menar SKR.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) tycker att det är bra att samla cybersäkerhetsfrågorna under en och samma myndighet. Men tyvärr missar regeringens besked behoven hos kommunerna och regionerna, skriver SKR:s ordförande och vice ordförande.

Anders Henriksson, ordförande för SKR, samt Leif Sandberg och Peter Danielsson som är vice ordförande för SKR, har skrivit en debattartikel där de menar att regeringens besked att samla cybersäkerhetsfrågorna under FRA är bra men att det tyvärr missar "behoven hos och förutsättningar i kommuner och regioner”.

SKR vill att det ska finnas ett konkret stöd för kommuner och regioner i både hur man förebygger angrepp och hur man agerar när angrepp är ett faktum. Därför menar Henriksson, Sandberg och Danielsson att det är helt nödvändigt att kommuners och regioners behov inkluderas i den kraftsamling som regeringen nu aviserar.

De avslutar: ”SKR:s uppmaning är därför enkel: fortsätt kraftsamlingen för stärkt cybersäkerhet, men glöm inte landets kommuner och regioner. En samlande myndighet för kunskapsutveckling och stöd är bra, men staten behöver skapa ännu bättre förutsättningar, utveckla såväl infrastruktur som kunskap och tydliggöra förväntningarna på samhällets alla aktörer: stat, regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Det handlar om hela Sveriges samlade förmåga”.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng