2021-06-02

”Ge ordningsvakter större möjlighet att avlasta polisen”

Säkerhetsbranschens vd Joakim Söderström menar att regering och riksdag borde gå längre och se till att potentialen med ordningsvakter utnyttjas fullt ut.

Det behövs fler poliser och ordningsvakter med bättre förutsättningar att stötta polisen – utan att överta dess ansvar. Med pragmatiska lösningar kan vi bättre bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten för medborgarna, skriver Säkerhetsbranschens vd Joakim Söderström i en debattartikel.

Joakim Söderström konstaterar i en debattartikel i GP att det i nuläget finns ungefär lika många ordningsvakter som poliser i yttre tjänst.

Regeringens utredning om nytt regelverk för ordningsvakter är nu redo för remiss och Joakim Söderström menar att regering och riksdag borde gå längre och se till att potentialen med ordningsvakter utnyttjas fullt ut. Bland annat menar han att man bör möjliggöra för kommunerna att i större utsträckning använda ordningsvakter: ”Efter en behovs- och riskbedömning bör kommuner fritt få anlita ordningsvakter från auktoriserade bevakningsbolag, utan överprövning av polisen. I dag nekas kommuner för ofta att nyttja ordningsvakter. Vi befarar att utredningens förslag inte kommer ändra detta förhållande”, skriver han.

Ett annat förslag från Säkerhetsbranschens vd är att stärka kontrollen av den som ska bli ordningsvakt. De bör kontrolleras av Säkerhetspolisen, i likhet med kontrollen av poliser, vilket är viktigt om de ska ges utökade befogenheter, menar han. Förutom transporter av omhändertagna som utredningen föreslår, anser Joakim Söderström att ordningsvakter kunna skriva ut böter för till exempel nedskräpning, på motsvarande sätt som parkeringsvakter för felparkering. ”Staten ska dock inte vältra över kostnader på det privata. Ordningsvakter ska stå under polisens befäl, men polisen kan inte ges ovillkorad rätt att beordra ordningsvakter att utföra uppgifter”, skriver han.

Slutligen tycker Joakim Söderström att ordningsvaktsutbildningen bör utföras av andra än polisen. ”Det sparar skattebetalarna pengar, frigör polisresurser och säkerställer tillgång på ordningsvakter. Polisen bör dock fortsatt hantera antagning och utbildningsinnehåll, som för polisutbildningen”, avslutar han.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng