2018-05-07

Fyra av tio är oroade över hur myndigheter hanterar personuppgifter

Många känner oro över hur deras personliga data hanteras av offentliga verksamheter. Det visar en undersökning från Visma som Sifo genomfört, där 38 procent svarade att de är oroliga över hur myndigheter och kommuner behandlar deras personuppgifter.

– Det är olyckligt att fyra av tio känner otrygghet över hur myndigheter hanterar deras personliga data. Den nya dataskyddslagen, GDPR, ökar bland annat kravet på information om hur uppgifter lagras. Förhoppningsvis ökar allmänhetens förtroende när reglerna skärps, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Från och med 25 maj gäller GDPR, en ny lag som harmoniserar skyddet för personuppgifter inom EU. Trots att vi i Sverige har haft personuppgiftslagen (PUL) i tjugo års tid, är det ändå många som känner osäkerhet kring hur offentliga verksamheter hanterar personuppgifter.

Det bekräftas av en undersökning från Visma, genomförd av Sifo, där 38 procent svarade att de är lite eller mycket oroade över hur deras personuppgifter lagras hos svenska myndigheter och kommuner. Motsvarande siffra för unga kvinnor (18-29 år) är 28 procent. Det är den grupp som är minst oroliga.

– Myndigheter och kommuner måste av förklarliga skäl lagra många personuppgifter. Det är ett stort ansvar som inte försvinner, även om de låter andra organisationer behandla datan för deras räkning. Den nya lagen ger anledning att se över IT-stödet och säkerställa att både datasystem och processer lever upp till de nya kraven, säger Sofia Gerstenfeld.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng