2021-11-04

Fortsatt gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har fattat beslut om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i sex månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det alltjämt föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Kontrollerna kommer att fortgå till och med den 11 maj 2022. 

– Säkerhetspolischefen har beslutat att inte ändra bedömningen att terrorhotnivån är fortsatt förhöjd, och vi gör bedömningen att Sverige även fortsatt ska ha kvar de inre gränskontrollerna. En gränskontroll vid inre gräns kan bidra till att potentiella gärningsmän med syfte att skada Sverige upptäcks och förhindras från att begå allvarliga brott. Det finns också kvarvarande brister i kontrollen av de yttre gränserna i Schengenområdet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Ett flertal andra Schengenmedlemsstater såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark har också tillfälligt återinfört inre gränskontroll och meddelat att de i likhet med Sverige tänker fortsätta med kontrollerna så länge som ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten kvarstår.

Polismyndigheten bestämmer liksom tidigare var och hur gränskontroll ska genomföras. Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet. Den fortsatta gränskontrollen vid inre gräns är inte relaterat till det tillfälliga inreseförbudet till Sverige med anledning av covid-19.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng