2022-07-10

Fortsatt färre drunkningsolyckor

Totalt har 24 personer omkommit vid drunkningsolyckor första halvåret 2022.

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 14 personer förolyckades under juni 2022, jämfört med 23 personer 2021.

Totalt har 24 personer omkommit vid drunkningsolyckor 2022, samma period 2021 omkom 50 personer. 

Antalet omkomna vid drunkningsolyckor för juni 2022 sticker inte ut nämnvärt vid en jämförelse med medeltalet för 2000-talet (15 personer). Men vid en jämförelse med föregående år är antalet omkomna personer signifikant lägre, och fram till midsommarhelgen var antalet omkomna mycket lågt, menar SLS.

SOS Alarm bekräftar utvecklingen utifrån inkomna larm till 112 om drunkningshändelse. Maj och juni 2022 inkom 247 larm, att jämföra med 328 för samma period 2021. För hela 2022 (1/1‑30/6) har 493 drunkningshändelser larmats till SOS Alarm att jämföra med 704 för samma period 2021.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng