2021-11-29

Förslag på nya verktyg för polisen i gränsnära områden

Regeringen har tagit emot betänkandet Åtgärder i gränsnära områden där det föreslås att Polismyndigheten ges utökade möjligheter att bedriva kamerabevakning, göra kroppsvisitation och husrannsakan i transportmedel i förebyggande syfte samt kontrollera vistelserätt i Sverige.

De nya befogenheterna ska gälla vid vissa typer av flygplatser, hamnar och tågstationer och vid allmänna vägar och broar mot utlandet samt i närheten av dessa platser.

Utredningen har haft i uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Syftet har varit att säkerställa den svenska förmågan att bekämpa brott och kontrollera utlänningars rätt att vistas i landet.

Enligt utredningen finns det starka skäl att ge Polis­myndig­heten särskilda befogenheter i gränsnära områden för att möjliggöra ett intensifierat arbete i områdena och förbättra möjligheterna att bekämpa gränsöverskridande brottslig verksamhet och kontrollera vistelse­rätt i Sverige.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng