2022-10-13

Vill använda hemliga tvångsmedel för att hitta anhållna i sin frånvaro

Utredaren föreslår att det ska införas en möjlighet att använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning i syfte att eftersöka en person som är anhållen eller häktad i sin frånvaro.

Regeringen har tagit emot ett slutbetänkande där en utredare bland annat föreslår åtgärder för att utöka möjligheterna att hitta personer som exempelvis har rymt från häktet eller håller sig undan från ett fängelsestraff. Enligt förslagen ska det bli möjligt att använda vissa hemliga tvångsmedel för att hitta personerna.

Den särskilda utredaren har haft i uppdrag att se över delar av regleringen om hemliga tvångsmedel för att ta ställning till hur verktygen ska kunna användas i större utsträckning för att bekämpa allvarlig brottslighet.

Utredaren föreslår bland annat att

  • det ska införas en möjlighet att använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning som gäller plats- och kommunikationsövervakningsuppgifter i syfte att eftersöka en person som är anhållen eller häktad i sin frånvaro,
  • det ska införas en ny lag som gör det möjligt att använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning som gäller plats- och kommunikationsövervakningsuppgifter i syfte att lokalisera personer som håller sig undan från en frihetsberövande påföljd,
  • det ska införas utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att lokalisera utlänningar som är anmälningsskyldiga enligt lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar och som missköter sin anmälningsskyldighet, och
  • det ska göras ett antal ändringar i regleringen om underrättelse till enskilda som varit föremål för hemliga tvångsmedel.

I april i år överlämnande utredaren ett delbetänkande med flera förslag som innebär utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel mot allvarlig brottslighet. Straffvärdeventiler vid flerfaldig brottslighet och att tillstånd till hemlig rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning ska kunna knytas till en person i stället för en viss plats var några av förslagen som då presenterades.

Den särskilda utredaren föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng