2023-01-24

Företagen vill automatisera inom cybersäkerhet

49 procent av respondenterna tror att AI får störst betydelse för säkerheten när det gäller att upptäcka hot på ett mer effektivt sätt.

Chefer inom cybersäkerhet har en stark tilltro till AI och automatisering för att möta den ständigt växande hotbilden på nätet. Företagen fortsätter att öka sina investeringar i cybersäkerhet, samtidigt som de strävar efter färre leverantörer som kan erbjuda kompletta, integrerade lösningar, visar en ny undersökning.

Undersökningen visar på en stark tilltro till – och vilja – att automatisera SOC-arbetet (security operations center). 49 procent  av respondenterna tror att AI får störst betydelse för säkerheten när det gäller att upptäcka hot på ett mer effektivt sätt. 39 procent  tror att det är möjligt att helt automatisera SOC-funktioner som upptäckt, incidentberedskap och varningar för cyberhot.

AI och maskininlärning är det som möjliggör denna automation. AI betraktas också som viktigt för att avlasta säkerhetsspecialisterna så att de kan arbeta med prioriterade och mer proaktiva uppgifter. Genom högre grad av automation blir företag mindre sårbara när det gäller personal då det fortsatt råder brist på kvalificerad kompetens inom cybersäkerhet. 96 procent av de tillfrågade anger kompetensförsörjning som en av deras största utmaningar.

Undersökningen är global och gjord av Palo Alto Networks. 1 300 ledare i större företag med ansvar för cybersäkerhet har medverkat i undersökningen.

– Vår studie visar att företagen har svårt att hitta kvalificerade leverantörer för att möta dagens och morgondagens hotbild. Vi ser också att de knyter stora förhoppningar till att automatisera sin cybersäkerhet och att de önskar bättre integrerade verktyg för att göra arbetet effektivare, säger Åsa Edner, Sverigechef på Palo Alto Networks.

Undersökningen visar att europeiska företag använder i genomsnitt 37 olika säkerhetsverktyg och lösningar från mer än 15 leverantörer – vilket placerar dem i topp i den globala undersökningen. Följden blir spretiga miljöer där det är svårt att koordinera och behärska alla verktyg – och där säkerhetsluckor lätt uppstår. Och en tydlig trend är att ansvariga för cybersäkerheten vill konsolidera sina miljöer och strävar mot plattformar som är heltäckande och skalbara. 77 procent  av de tillfrågade uppger att de med stor sannolikhet kommer att minska antalet säkerhetslösningar och tjänster som de utnyttjar.

Investeringar i cybersäkerhet fortsätter att vara högprioriterat. Inte någon (0 procent) uppger att deras budget i år kommer att minska. 10 procent  förväntar sig att budgeten förblir oförändrad medan de flesta, 68 procent förväntar sig en budgetökning på upp till 10 procent.  22 procent  säger att budgeten kommer att öka med mer än 10 procent.

Deltagarna i undersökningen har angett vilka frågor inom cybersäkerhet som de i dag prioriterar högst, samt vad de ser som sina främsta utmaningar.

De tre främsta utmaningarna är:

  • Ökad datahantering/perimeterkomplexitet
  • Brist på medarbetare med rätt säkerhetskompetens
  • Säkerheten håller inte jämna steg med utvecklingen av system och IT-infrastruktur.

De tre viktigaste prioriteringarna är:

  • Dataskydd och integritet
  • Förbättrad och effektivare SOC
  • Automatisering för att mer effektivt upptäcka och hantera hot och säkerhetsincidenterTaggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng