2022-06-08

Fördjupat polissamarbete mellan Sverige och Finland

Avtalet inne­bär att sam­arbete ska ske i brådskande situa­tioner antingen efter en begäran om hjälp eller genom att gränsen korsas av polis utan begäran i syfte att avvärja en allvarlig situation. Arkivbild.

I oktober 2021 under­tecknade Sverige och Finland ett avtal om polis­samarbete i gräns­området i Tornedalen. En utredare ska nu utreda och föreslå hur avtalet ska genom­föras i svensk rätt.

Syftet med avtalet är att ytter­ligare fördjupa polis­sam­arbetet mellan länderna och därigenom ytter­ligare för­bättra förut­sätt­ningarna för att upp­rätt­hålla allmän ordning och säkerhet, före­bygga, upp­täcka och utreda brott.

– Vi har redan ett väl­fungerande polis­sam­arbete med Finland, men nu ska vi för­djupa sam­arbetet och för­bättra möjlig­heterna att hjälpa varandra i bråd­skande situa­tioner, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Avtalet inne­bär att sam­arbete ska ske i brådskande situa­tioner antingen efter en begäran om hjälp eller genom att gränsen korsas av polis utan begäran i syfte att avvärja en allvarlig situation.

Uppdraget ska redovisas till Justitie­departe­mentet senast den 31 augusti 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng