2022-02-28

Förbättrad dialog ska ge tryggare fotbollsarrangemang

Polisen menar att de allra flesta fotbollsmatcher genomförs utan misstänkta brott eller risker för besökare.

Polisen och fotbollen ser ett behov av att återskapa en väl fungerande dialog för att bryta de senaste årens negativa trend när det gäller trygghet och säkerhet på fotbollsarenor.

Polisen menar att de allra flesta fotbollsmatcher genomförs utan misstänkta brott eller risker för besökare. Den absoluta merparten av publiken är skötsamma men det finns en liten grupp personer som polis och arrangörer har stora problem med kring vissa fotbollsmatcher på elitnivå.

”Tyvärr får deras agerande konsekvenser för alla som besöker en fotbollsmatch. Förutom ökade säkerhetskrav och tidsödande kontroller så utsätter de övriga besökare för risker”, skriver polisen, Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet.

Polisen och fotbollen har en samsyn kring att det är viktigt att fokusera på de allvarligaste störningarna, och på den lilla grupp individer som begår dem. Syftet är att vidta åtgärder mot personer som missköter sig och inte att vanliga supportrar ska drabbas

”Även om ansvaret för säkerheten vid våra fotbollsarenor är uppdelat mellan olika aktörer, tjänar vi alla på ett väl fungerande samarbete. Under säsongen 2022 kommer vi arbeta för en förbättrad och aktiv dialog kring säkerhet och tillståndsgivning. Tillsammans kan klubbar, polis och supportrar arbeta för att fotbollsmatcher får en tryggare inramning och en ännu högre säkerhet” avslutar polisen, Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng