2022-06-20

FOI undersöker risker med utländskt ägande i sjukvård

Regeringen menar att det, om stora delar av en samhällsviktig sektor som till exempel hälso- och sjukvård samt omsorg köps upp, finns risker kopplade till att tillgång till sådana funktioner och verksamheter blir starkt beroende av andra stater. Arkivbild.

Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att genomföra en studie om utländskt ägande och investeringar inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Syftet är att få en bättre bild av hur utländskt ägande inom vård och omsorgssektorn i Sverige ser ut, vilka risker det för med sig och hur det påverkar svensk säkerhet.

– En stark demokratisk kontroll över hälso- och sjukvården samt omsorgen är viktigt för en bra beredskap och hög motståndskraft. Människor måste kunna lita på att vården och omsorgen finns där, både till vardag och i kris, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen menar att det, om stora delar av en samhällsviktig sektor som till exempel hälso- och sjukvård samt omsorg köps upp, finns risker kopplade till att tillgång till sådana funktioner och verksamheter blir starkt beroende av andra stater. Det gäller särskilt när investeraren har koppling till slutna, odemokratiska och antagonistiska stater.

För att få en bättre bild av hur utländskt ägande inom vård och omsorgssektorn i Sverige ser ut ger regeringen FOI i uppdrag att genomföra en studie avseende utländskt ägande och investeringar inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng