2021-05-29

FOI: Så trakasseras politiker i sociala medier

FOI har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skrivit två rapporter. Den ena rapporten innehåller en undersökning om i vilken omfattning och vilka fördomar som finns om politiker i sociala medier. I den andra rapporten beskrivs några av de vanligaste förekommande taktikerna för att trakassera någon online.

Studierna är skrivna av FOI:s data science-grupp. FOI har undersökt hur politiker som kollektiv omnämns på 28 lokaltidningars Facebook-sidor. Studien baseras på kommentarer, i form av generaliseringar och negativa stereotyper, som publicerats under januari och februari 2021. Av den totala mängden kommentarer omnämndes politiker, förtroendevalda eller folkvalda i cirka 3 procent av fallen. De mest förekommande fördomarna om politiker var att de inte tar ansvar, är lata, inkompetenta, hycklare, översittare eller maktgalna. Ofta var det enskilda politikers handlanden som bidrog till en generalisering av politiker i allmänhet.

Den andra skriften går igenom vilka olika taktiker som är vanligt förekommande för att trakassera någon via internet. Syftet med rapporten är att skapa en gemensam terminologi och utgångspunkt i diskussioner om trakasserier på nätet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng