2024-05-26

Flera beslag i brottsbekämpande insats kring Östersjön

Som ett resultat av den svenskledda insatsen har personer gripits i Danmark, Finland, Island och Sverige.

Myndigheter från elva länder har i tre dagar arbetat tillsammans under ledning av svensk polis för att förebygga och stoppa organiserad gränsöverskridande brottslighet i Östersjöregionen.

– Kriminaliteten är gränslös och därför måste vi också arbeta gränsöverskridande. Både över regioner och landsgränser men även mellan myndigheter. Vi är nöjda med hur vi samverkat och resultatet av insatsen blev mycket bra, säger polisintendent Mikael Eliasson vid polisens nationella operativa avdelning (Noa) som lett arbetet.

Operation EMPACT Trident-Observer har genomförts 20–24 maj 2024 i syfte att upptäcka, förebygga och ingripa mot gränsöverskridande brottslighet i elva länder i Östersjöregionen med omnejd.

16 myndigheter från olika länder samt Europol deltog med personal på plats i Sverige. Insatsen leddes av Sverige och organiserades via ett operationscenter vid polisregion Väst i Göteborg.

En nyhet för 2024 var att insatsen Observer tillkommit. Den inriktar sig framför allt mot syntetiska droger. Observer leddes av senior adviser Stefan Thorsell vid Tullverkets underrättelseavdelning.

Omkring 18 000 personer kontrollerades under insatsen samt cirka 13 000 fordon. 16 personer har frihetsberövats. Fordon och varor till ett värde av mångmiljonbelopp har tagits i beslag eller utmätts.

– Vårt fokus har varit att följa in- och utresor, det vill säga personer med kriminella avsikter, för att särskilt upptäcka organiserad gränsöverskridande brottslighet, stoppa och förebygga smuggling, avbryta kriminella planer och att avvisa personer som inte har rätt att vistas i landet, vid gränsen eller i landet. Informationsutbytet mellan våra länder och förmågan att ingripa har varit betydande, säger Mikael Eliasson.

Genom interna utlänningskontroller har 8 personer blivit föremål för insatser med stöd av utlänningslagen. Bland brottsanmälningarna finns bland annat stölder, penningtvätt, narkotika, grovt häleri, illegalt vapeninnehav samt försök till grovt våld mot polis.

Som ett resultat av den svenskledda insatsen har personer gripits i Danmark, Finland, Island och Sverige.

Sverige och Danmark har gemensamt gjort ett ingripande där personer frihetsberövats och stöldgods beslagtagits som transporterats från Danmark i riktning mot Litauen.

En dansk insats inriktades mot ett internationellt nätverk som var i Danmark i syfte att stjäla jordbruksutrustning. Dessa ingripanden ledde till att gods i mångmiljonklassen beslagtogs med bland annat jordbruksutrustning, motorcyklar, bilar och terrängfordon (ATV).

Myndigheterna har beslagtagit flera tusen narkotikaklassade tabletter och gripit personer i samband med beslagen.

Personer som misstänks för att ha stulit GPS-enheter avsedda för jordbruksändamål för stora värden har också gripits och utrustningen beslagtagits.

Personer som stulit terrängfordon (ATV) i Danmark för transport till Litauen har gripits i Sverige.

Kronofogden har utmätt stora mängder gods, bland annat två Custommotorcyklar från ett mc-gäng, och polisen har genom insatsen fått information som kan leda till att ytterligare brott förhindras eller stoppas.

– Precis som vid tidigare liknande insatser visar informationsflödet och de konkreta resultaten att antalet personer som reser i Östersjöregionen och i dess närområde, i syfte att smuggla förbjudna föremål eller för att begå andra brott, är mycket omfattande. En insats av den här typen både belyser omfattningen av den kriminella verksamheten – men är också en viktig del i att bekämpa den, säger Mikael Eliasson.

Länsstyrelsen Stockholm respektive Skåne deltog vid några utvalda gränsövergångar för att kontrollera avfallsexporter. Avfall får bara exporteras till godkända återvinningsanläggningar. Länsstyrelsernas medarbetare genomförde ett 30-tal kontroller varav 7 exporter stoppades då de var otillåtna och saknade tillstånd enligt EU:s regelverk för avfallsexporter. De 7 avfallsexporter som stoppades utgjordes av uttjänta bilar, bildäck och en export med elavfall på 600 kilo.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng