2020-04-01

Fler statliga myndigheter rapporterar it-incidenter

MSB mottog 296 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter under 2019. Det visar årsrapporten för allvarliga it-incidenter, som släpptes i dag.
– Hela samhället måste höja lägstanivån för informations- och cybersäkerhet, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

MSB har sedan april 2016 mottagit rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter. Under 2018 och 2017 mottog MSB 297 respektive 281 rapporter om it-incidenter. En analys av de rapporterade incidenterna för 2019 visar att handhavandefel har ökat, att fler myndigheter rapporterar allvarliga it-incidenter men antalet rapporter är fortsatt lågt och att systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med incidenthanteringsprocesser och kontinuitetsplanering höjer lägstanivån.

– Det är naivt att tro att it-incidenter är en företeelse som kan arbetas bort. Det kommer alltid att inträffa incidenter. Det är hur väl organisationer, såväl offentliga som privata, hanterar de inträffade incidenterna som avgör hur allvarliga konsekvenserna blir, säger Dan Eliasson och fortsätter:

– Samhällets digitalisering är en utmaning för oss alla. Ofta ligger ny teknik flera steg före säkerhetsarbetet. När verksamheten digitaliseras så behöver ett gediget och proaktivt säkerhetsarbete vara grunden.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan