2021-10-06

Fler ordningsvakter till Stockholm 2022

Nyligen presenterades en utvärdering som visade att både privatpersoners och näringsidkares trygghet har ökat på de platser där ordningsvakter verkat.

Stockholms stads politiska styre utökar satsningen på kommunalt anlitade ordningsvakter och väktare i stadens offentliga miljöer. I budgeten för 2022 läggs totalt 101 miljoner kronor på insatsen. 
  Vår satsning har visat goda resultat i trygghetsarbetet och det är glädjande att vi nu utökar den ytterligare, säger Stockholms stads trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD).

Den så kallade  Stockholmsmodellen  med kommunalt anlitade ordningsvakter har under mandatperioden varit en prioriterad politisk satsning för att öka tryggheten i stadens offentliga miljöer. 2018 var antalet 18 stycken – idag är de över 170. Som komplement till deras arbete har staden under året också haft ett pilotprojekt med väktare, som inte har samma befogenheter som ordningsvakter men som kan arbeta desto friare geografiskt.

  Ordningsvakterna gör ett oerhört viktigt arbete både som en direkt trygghetsskapande resurs men också för att avlasta polisen. Nyligen presenterades en utvärdering som visade att både privatpersoners och näringsidkares trygghet har ökat på de platser där ordningsvakter verkat. Med den polisbrist som råder i landet får vi göra vad vi kan på kommunal nivå för att slå vakt om invånarnas trygghet och där har Stockholmsmodellenvarit väldigt lyckad, säger Erik Slottner (KD).

I budgeten för 2022 skjuter den grönblå majoriteten till ytterligare sex miljoner kronor till totalt 101 miljoner för fler ordningsvakter och väktare.

  Det är glädjande att konstatera att vi fortsätter satsa på åtgärder som konkret ökar stockholmarnas trygghet. Dessutom kommer vi under nästa år fortsätta att ansöka om polistillstånd för ordningsvakter att verka på ännu fler platser, avslutar Erik Slottner (KD).


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng