2021-06-07

Fler företagare utsätts för brott – färre anmäler

Utsattheten för brott har framför allt ökat inom branscherna handel och tillverkning. De vanligaste brottskategorierna är bluffakturor, stölder, inbrott och skadegörelse.

De senaste åren har andelen företagare som upplever otrygghet på grund av låg polisnärvaro ökat från 41 till 51 procent. Och sedan 2017 har andelen företagare som blivit utsatta för brott ökat från 30 till 36 procent. För företagare med anställda har vartannat företag blivit utsatt, visar en ny rapport från Företagarna.

– Brotten mot företag och företagare måste tas på största allvar. Det mänskliga lidandet och de ekonomiska kostnaderna är i slutändan ofta förödande, säger rapportförfattaren  Pontus Lindström, brottsexpert på Företagarna. 

Konsekvensen om företagaren till slut får nog av kriminaliteten och flyttar – alternativt lägger ner sin verksamhet – kan bli ytterst kostsam för samhället då arbetstillfällen försvinner, skatteintäkterna minskar och utanförskapet riskerar att späs på ytterligare. Därför är själva förekomsten och närvaron av lokala företag i sig både trygghetsskapande och brottsförebyggande, menar Företagarna.

– Låt inte de högt smällande brotten förblinda för det faktum att mängdbrotten som inbrott, bedrägerier, skadegörelse och stölder är det absolut vanligaste brotten. Vi vill från politisk nivå se en nolltolerans mot den här typen av brott, säger Pontus Lindström.

Utsattheten för brott har framför allt ökat inom branscherna handel och tillverkning. De vanligaste  brottskategorierna är bluffakturor, stölder, inbrott och skadegörelse. 

Rapporten visar att 79 procent har fått ökade kostnader för brottsförebyggande åtgärder. 42 procent uppger att utsattheten för brott leder till att planerade investeringar har skjutits upp eller uteblivit. Andelen företagare som funderat på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten har ökat från 13 till 19 procent.

– Att så många företagare övervägt att lägga ner sin verksamhet på grund av kriminaliteten är otroligt allvarligt. Att andelen dessutom har ökat med 6 procentenheter på bara ett år är också en dyster varningssignal, säger Pontus Lindström.

Undersökningen visar att endast var tredje företag som blivit utsatt för kriminalitet anmäler brotten till polisen och anmälningsbenägenheten har minskat.

Det innebär att delar av den offentliga statistik som presenteras regelbundet innehåller stora mörkertal. Det kan i sin tur få allvarliga konsekvenser när myndigheter och regeringsföreträdare planerar och allokerar resurser utifrån underlag som ger en inkorrekt beskrivning av verkligheten, menar Företagarna som därför vill att regeringen ger Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att särredovisa brott som drabbar företagare. Det gäller även i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) där det tydligare behöver framgå om det är en näringsidkare som har blivit utsatt.

– För att företagare ska se det som meningsfullt och orka avsätta tid att anmäla mängdbrotten måste det vara tydligt att det ger resultat när man gör det, säger Pontus Lindström.

Rapporten visar att 84 procent av de brottsutsatta företagarna upplever minskad tilltro till rättsväsendet.

– Vi identifierar en lång rad åtgärder på olika områden som vi vill se. Men på ett sätt det rätt enkelt: Fler poliser. I hela landet. Trygghet byggs över tid utifrån goda relationer mellan polisen och det lokala näringslivet, säger Pontus Lindström.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng