2021-04-03

FI: Störningar i Swish bör följas upp och rapporteras

Förra året skedde ett flertal störningar som påverkade Swishs funktion. Finansinspektionen (FI) har därför haft möte med bankerna för att diskutera hur de ska hantera problemen och försäkra att tjänsten har hög tillgänglighet.

På det digitala mötet deltog samtliga banker som tillhandahåller Swish till sina kunder, samt representanter från Bankföreningen. De viktigaste slutsatserna från mötet var enligt FI att Swish är beroende av ett omfattande system med många aktörer och FI pekar på bankernas formella ansvar för att Swish följer gällande lagar och regler. Detta innefattar att identifiera och åtgärda störningar samt ställa krav på underleverantörer.

Bankerna menar att processer för att följa upp till exempel störningar med underleverantörer fungerar väl, men att det samtidigt finns utmaningar att hantera i relation till stabilitet i tjänsten.

FI framhåller vikten av att bankerna rapporterar incidenter i enlighet med de kriterier som regelverken föreskriver.

FI kommer att fortsätta att ha ett fokus på dessa frågor i bilaterala tillsynsdialoger med bankerna.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng