2021-07-16

Fem procent färre brott första halvåret

Under första halvåret 2021 anmäldes totalt 726 000 brott, vilket är 5 procent färre än under motsvarande period året innan, rapporterar Brå. Bland annat minskade antalet bedrägerier med 10 procent.

Den kategori av anmälda brott som minskade mest i antal första halvåret 2021 var stöldbrott. Inom kategorin var fickstöld och stöld av annan cykel än elcykel de brottstyper som minskade mest under det första halvåret 2021.

Under det första halvåret 2021 anmäldes 96 900 bedrägeribrott, vilket var en minskning med 10 300 brott (−10 procent) jämfört med första halvåret 2020.

Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under första halvåret 2021 var brott mot person. De brottstyper som ökade mest inom kategorin var ofredande och sexualbrott.

Pandemins påverkan på utvecklingen av det totala antalet anmälda brott under första halvåret 2021 bedöms vara begränsad enligt Brå. Dock kan förändringar i antalet anmälda brott för vissa brottstyper under det första halvåret 2021 troligtvis vara en följd av pandemin. Till exempel bedöms minskningar av vissa brottstyper inom kategorierna brott mot person och stöldbrott, såsom misshandel av obekant och övrig stöld, vara en effekt av pandemin. Även minskningarna för de anmälda personrånen och rattfylleri­brotten bedöms vara konsekvenser av pandemin.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng