2019-12-07

Färre krav på offentliganställdas tjänstekort ska minska hot

För att minska hot och trakasserier mot tjänstepersoner har regeringen beslutat förordningsändringar som innebär att färre uppgifter än i dag ska behöva framgå av offentliganställdas tjänstekort.

– Hot och trakasserier mot offentliganställda är både ett arbetsmiljöproblem och ett demokratiproblem. Som en åtgärd för att minska tjänstemännens utsatthet har Polismyndigheten efterfrågat ändrade regler om tjänstekort, och nu har regeringen fattat beslut om sådana regler, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Förordningsändringarna innebär att tjänstekort inte längre ska behöva ange innehavarens fullständiga namn och personnummer. När det gäller namnet ska det i framtiden vara tillräckligt om ett tjänstekort anger tilltalsnamnets första bokstav och efternamnet. Dessutom innebär ändringarna att polisens möjlighet att utfärda så kallade särskilda tjänstekort, det vill säga tjänstekort där innehavarens namn ersätts med ett tjänstgöringsnummer, utökas något.

Förordningsändringarna börjar gälla den 1 februari 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan