2022-03-21

Färre detonationer under 2021

Antalet explosioner har sjunkit något jämfört med de två senaste åren, men dåden riktas i allt högre grad mot bostäder. Det visar 2021 års lägesrapport från polisens nationella bombdatacenter. 

– Det är särskilt oroande eftersom explosionerna främst sker nattetid, när folk är hemma, säger Malin Nygren, chef för Nationellt bombdatacenter.

Totalt skedde 88 explosioner 2021, jämfört med 98 året innan och de flesta sker i de tre storstadsregionerna. Knappt hälften av explosionerna ägde rum i region Syd, en tredjedel i region Stockholm och knappt 15 procent i region Väst. I regionerna Öst och Bergslagen har antalet explosioner ökat något jämfört med föregående år.

– Den här brottsligheten bör inte ses som enbart ett storstadsfenomen, utan som ett nationellt problem, där vi samarbetar med flera samhällsaktörer, säger Malin Nygren.

Flera av dåden är länkade till den organiserade brottsligheten och används bland annat i syfte att skrämma personer till tystnad eller pressa dem på pengar.

– Det allvarliga med den här typen av utpressningsmetod är att den drabbar så många fler än bara det tilltänkta offret. Ett skjutvapen kan du rikta, men en explosion innebär fara och risk för skada i flera riktningar, säger Malin Nygren.

Fynd och beslag av explosiva varor minskade något under 2021. En möjlig anledning till det är att den särskilt riktade polisinsatsen Rimfrost 2019–2020 ledde till ett flertal fynd. Vissa av arbetsmetoderna från insatsen används nu i det ordinarie arbetet. 

Det vanligaste typen av spränganordning har de senaste åren varit en sådan som är tidsutlöst och av en sådan typ som antänds med hjälp av stubin. En av farorna med brinnande stubin är att när den väl är tänd har gärningspersonen inte längre kontroll över anordningen och därför ökar risken för personer som befinner sig i närheten att skadas eller dödas, menar polisen.

Antalet misstänkta föremål som visat sig vara en bombattrapp har legat stabilt, men på höga nivåer de senaste två åren, 49 i fjol och 56 året innan.

– Trots att attrapper inte är farliga, är det ändå oroande att vi ser alltfler sådana ärenden. Fram tills att man har konstaterat att det ”bara” var en attrapp, har ett stort antal människor blivit skrämda och känner sig otrygga. Dessutom har det kostat samhället stora pengar i form av vägavspärrningar, utrymningar och uttryckning av polis och räddningstjänst, säger Malin Nygren.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng