2021-05-25

Färre brott nu än under första covid-vågen

Flera av de övergripande brottskategorierna, som stöldbrott, bedrägerier, skadegörelse-brott och brott mot trafikbrottslagen var färre i april 2021, jämfört med i april 2019.

Antalet brott var 7 procent färre under april 2021 jämfört med april 2019. Dessutom även färre än under första vågen av covid i april 2020. Mest minskar bedrägeribrott och stöldbrott.

Brås statistik visar att totalt 118 282 brott anmäldes i april 2021. Sedan november 2020 till och med februari 2021 har utvecklingen varit nedåtgående, för att i mars 2021 vända uppåt och i april 2021 återigen minska.

Flera av de övergripande brottskategorierna, som stöldbrott, bedrägerier, skade­görelse­brott och brott mot trafikbrottslagen var färre i april 2021, jämfört med i april 2019. Anmälda brott mot person, narkotikabrott och övriga brott var däremot fler, jämfört med april 2019.

Både skadegörelse- och trafikbrotten var färre i april 2021 (-8 procent respektive -10 procent) jämfört med i april 2019, medan nivåerna i april 2020 var 4 procent högre för vardera kategori, än i april 2019. Nivån för anmälda stöldbrott var 12 procent lägre i april 2021, än i april 2019. Och antalet anmälda bedrägeribrott var 19 procent lägre.

Den månadsvisa utvecklingen för stöldbrotten efter sommarmånaderna liknar den för samtliga brott: en minskning sedan oktober 2020 och fram till februari 2021, som i mars 2021 vände till en uppgång för att återigen minska något i april 2021. Nivåerna för stöldbrotten totalt var signifikant lägre än de förväntade under perioderna april–juli 2020 och januari–februari samt i april 2021. Det styrker att minskningarna sannolikt varit effekter av pandemin och dess följder i form av restriktioner och förändrad aktivitet i samhället, menar Brå.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng