2023-04-02

Färre anmälningar mot poliser

Under 2022 inkom 6 517 ärenden till SU, vilket innebär en minskning med 8,3 procent jämfört med året innan.

Under förra året fick avdelningen för särskilda utredningar in drygt 6 500 anmälningar, vilket är en minskning jämfört med året innan. 

Även antalet anmälningar som riktade sig mot poliser var färre. Det framgår av SU:s årsrapport för 2022 som har lämnats.

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) förhindrar, upptäcker och utreder brott som har begåtts av polisanställda och polisstudenter samt av bland annat åklagare, domare, riksdagsledamöter och statsråd.

– SU har ett mycket viktigt uppdrag för att skydda vårt samhälle mot infiltration och korruption. Vi utreder misstankar om brott som har begåtts av befattningshavare inom de mest känsliga delarna i kärnan av en demokrati, säger Martin Valfridsson, avdelningschef för SU.

Under 2022 inkom 6 517 ärenden till SU, vilket innebär en minskning med 8,3 procent jämfört med året innan. År 2021 fick SU in det högsta antalet ärenden hittills under ett år, vilket innebär att utfallet under 2022 kan betraktas som en återgång till normal nivå. Trenden över en flerårsperiod visar att ärendeinflödet till avdelningen ökar och det hänger samman med personaltillväxten inom Polismyndigheten. Vid utgången av 2022 hade Polismyndigheten 34 928 anställda. Det är en ökning med 5 329 under den senaste femårsperioden.

70,8 procent av anmälningarna riktar sig mot poliser jämfört med 75,7 procent år 2021. Anledningen till att flest anmälningar riktar sig mot poliser är främst att poliser är den största befattningskategorin som faller inom SU:s utredningsansvar (40,83 procent). Dessutom exponeras poliser i högre utsträckning än andra befattningshavare för situationer med konfrontativa inslag.

Tjänstefel är den vanligaste brottsrubriceringen och utgör cirka 58 procent av anmälningarna. Fördelningen över de olika brottskategorierna är jämn över tid med mycket små förändringar från år till år.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng