2023-05-26

Europeiska rådet vill stärka EU mot cyberhot

Medlemsländerna och andra relevanta aktörer uppmanas att vidta gemensamma åtgärder för ett starkare cyberförsvar genom att stärka samarbetet och samordningen inom och mellan EU, mellan militära och civila cybergrupper och mellan allmänheten och ett betrott privat ekosystem.

Europeiska rådet menar att EU och medlemsländerna  ytterligare behöver stärka sin resiliens  mot cyberhot och  höja sin gemensamma cybersäkerhet och sitt gemensamma cyberförsvar  mot skadligt beteende och aggressionshandlingar i cyberrymden.

Europeiska rådet välkomnar det gemensamma meddelandet från EU-kommissionen och EU:s utrikeschef om EU:s politik för cyberförsvar från november 2022. Man betonar också vikten av att både enskilt och gemensamt göra betydande investeringar i ökad resiliens och användning av heltäckande defensiv cyberförsvarsförmåga.

Medlemsländerna och andra relevanta aktörer uppmanas att vidta  gemensamma åtgärder för ett starkare cyberförsvar  genom att stärka samarbetet och samordningen inom och mellan EU, mellan militära och civila cybergrupper och mellan allmänheten och ett betrott privat ekosystem. Rådet välkomnar förslaget om EU:s samordningscentrum för cyberförsvar för att förbättra samordningen och situationsmedvetenheten, särskilt hos befälhavare för EU:s uppdrag och insatser, samt för att stärka EU:s bredare lednings- och kontrollstruktur.

Europeiska rådet uppmanar också EU:s utrikeschef och EU-kommissionen att utforska ömsesidigt fördelaktiga och skräddarsydda partnerskap om cyberförsvarspolitik, inbegripet kapacitetsuppbyggnad på cyberförsvarsområdet genom den europeiska fredsfaciliteten.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng