2022-09-06

”Ensamagerande svårbedömt hot under valet”

Säkerhetspolisen har under en längre tid pekat på att hotet från just ensamagerande gärningspersoner är komplext.

Hoten mot Sverige och demokratin har på senare år breddats och blivit mer komplexa, något som även påverkar arbetet med valrörelsen. Det menar Säkerhetspolisen som ser en utmaning med hotet från ensamagerande gärningspersoner även om det inte finns indikationer på något specifikt ökat hot mot valet och valrörelsen.

Aktiviteten från såväl främmande makt som den våldsbejakande extremismen ökar generellt i samband med en valrörelse, påpekar Säpo. Detta tillhör normalbilden och är något som Säkerhetspolisens operativa arbete kopplat till valrörelsen dimensioneras för.

– Vi ser i dagsläget inte något specifikt ökat hot mot det svenska valet, men man ska vara medveten om att vi befinner oss i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge kopplat till Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt finns hotet från den våldsbejakande extremismen kvar. Hotet från ensamagerande gärningspersoner bedömer vi som en utmaning, säger Fredrik Bratt, kommenderingschef för Säkerhetspolisens arbete med valet 2022.

Säkerhetspolisen har under en längre tid pekat på att hotet från just ensamagerande gärningspersoner är komplext. Det kan handla om individer med en problematik av psykisk ohälsa och där motiv och bevekelsegrunder för att begå en brottslig handling ofta är oklara.

– För en säkerhetstjänst innebär det en utmaning att bedöma avsikt och förmåga att begå ett allvarligt brott hos den här typen av individer. En eventuell radikaliseringsprocess kan gå fort och det kan också gå snabbt att skrida från ord till handling, säger Fredrik Bratt.

Säkerhetspolisens uppgift när det gäller valet och valrörelsen är att skydda Sverige och svenska intressen, det vill säga Sveriges demokratiska system, förtroendet för valprocessen och politikerna i den centrala statsledningen.

Personskyddsverksamheten intensifieras under en valrörelse. De personer Säkerhetspolisen har i uppdrag att skydda, den centrala statsledningen, deltar i fler publika evenemang och offentliga sammankomster än annars. Säkerhetspolisen gör kontinuerliga bedömningar som sedan ligger till grund för vilka skyddsåtgärder som sedan vidtas.

– Säkerheten för den centrala statsledningen är av högsta prioritet. Säkerhetspolisen tar höjd för och utformar vår verksamhet på ett sådant sätt att våra skyddspersoner ska kunna genomföra valrörelsen på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt, säger Fredrik Bratt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng