2021-11-08

En majoritet inom säkerhets- och skyddssektorn vill byta bransch

Inom säkerhet och skydd kan 34 procent tänka sig att flytta för jobb, vilket ligger runt rikssnittet där tre av tio svenskar kan tänka sig det.

Pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden och många har haft tid att reflektera över sin arbetssituation, något som återspeglas bland yrkesverksamma inom säkerhets- och skyddssektorn. 51 procent uppger att de kan tänka sig att byta bransch i en färsk undersökning av Demoskop på uppdrag av Lernia. Det ligger något under rikssnittet där 58 procent av svenskarna kan tänka sig det. De största orsakerna till missnöje inom branschen är bristande ledarskap och arbetsuppgifter man inte trivs med.

En färsk nationell undersökning, där över 5000 svenskar i åldrarna 18-65 har tillfrågats om arbete och arbetsliv, visar att en majoritet (51 procent) inom säkerhet och skydd kan tänka sig att byta bransch. Samtidigt har varannan (50 procent) inom samma bransch funderat på att byta jobb det senaste året, vilket ligger i linje med rikssnittet där fem av tio kan tänka sig det. Det är utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia som står bakom undersökningen. 

– En större rörlighet på arbetsmarknaden, både geografiskt och över branscher kommer behövas i framtiden. Yrkeshögskola och andra vuxenutbildningar kan göra steget till ett nytt jobb kort och regeringen har med sin satsning på att vuxna i arbetslivet ska kunna vidareutbilda sig också visat att frågan är prioriterad, säger Anders Hvarfner, divisionschef för utbildning på Lernia.

Trots att många inom säkerhets- och skyddssektorn funderar på att byta jobb och bransch svarar åtta av tio (80 procent) att de är nöjda med sitt nuvarande arbete. De främsta anledningarna till att anställda inom sektorn är missnöjda med sitt jobb är bristande ledarskap (51 procent), annat (41 procent) och arbetsuppgifter man inte trivs med (27 procent). Ställer man istället frågan om vad som är viktigast med sitt arbete hamnar ett utvecklande jobb (25 procent), en bra lön (24 procent) och kollegor en trivs med (20 procent) i topp.

– Att så många funderar på att byta bransch kan vara ett uttryck för många saker – att man fått mer tid att fundera på vad man vill göra under pandemin eller att vi går mot en situation där man kanske räknar med att byta yrkesmässig bana åtminstone en gång i livet. Men det visar också på vikten av att som arbetsgivare satsa för att behålla sin personal, säger Christian Hultén, divisionschef för bemanning på Lernia.

Samtidigt som många verkar redo att röra på sig mellan jobb och bransch visar undersökningen att geografisk rörlighet inte är lika aktuell. Inom säkerhet och skydd kan 34 procent tänka sig att flytta för jobb, vilket ligger runt rikssnittet där tre av tio svenskar kan tänka sig det.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng