2021-12-28

En av tre vårdgivare: patientdata har äventyrats under digitala vårdbesök

Trots att 70 procent av vårdgivare genomför IT-säkerhetsutbildningar är endast 17 procent säkra på att deras anställda som utför videokonsultationer förstår hur patientdata skyddas.

30 procent av vårdgivare har varit med om situationer där anställda äventyrat patientdata under videokonsultationer. Hälften av vårdgivarna tror också att deras anställda inte är helt införstådda i hur patientdata skyddas, visar en ny global undersökning  från Kaspersky.

Vårdgivare samlar in, hanterar och delar mängder av känslig data och måste därför vara noga med säkerheten kring informationen de tar emot. Samtidigt har digitala vårdlösningar ökat. Trots att 70 procent av vårdgivare genomför IT-säkerhetsutbildningar är endast 17 procent säkra på att deras anställda som utför videokonsultationer förstår hur patientdata skyddas, visar undersökningen. Detta indikerar att majoriteten av de utförda säkerhetsutbildningarna inte har tillräcklig koppling till verksamheten och saknar de områden som är mest användbara för vårdgivare i det dagliga arbetet, menar Kaspersky.

Vårdgivare tror att datainsamling är en av de viktigaste förutsättningarna för utveckling av vården tekniskt, trots svårigheter gällande datasäkerhet. 67 procent av de svarande anser att vården måste samla in mer patientdata för att kunna träna AI och säkerställa tillförlitliga diagnoser. Detta innebär att vårdgivare måste stärka sin säkerhet för att kunna möta en ny era av digital vård.

– För att skynda på utvecklingen av digital vård måste vi hantera och skydda känsliga hälsodata på ett bra sätt. Informationen är värdefull för vården och kan leda till bättre resultat och sänkta kostnader. Vi kan nyttja teknik för att säkerställa integriteten, samtidigt som den ger fördelar för införandet av AI, säger Prof. Chengyi Lin, Affiliate Professor of Strategy på INSEAD och en ledande expert inom digital transformation. 

Denis Barinov, Chef för Kaspersky Academy, menar att ju mer komplex och viktig tekniken blir, desto mer medvetenhet krävs av de som arbetar med den.

– Detta är särskilt viktigt för vården som nu träder in i ett nytt digitalt sammanhang, tillsammans med ökande problem gällande integritet och säkerhet. Men medvetenhet är inte det enda – för att säkerhetsutbildningar ska vara effektiva måste de både baseras på uppdaterad information och inspirera, samt motivera människor att agera säkert i praktiken, säger han.  


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng