2021-06-03

En av fyra polisanställda utsatta för hot och påverkansförsök

Var tredje polis (35 procent) anger att de utsatts för endera otillåten eller otillbörlig påverkan, kartläggning, trakasseri, eller självcensur under den senaste tolvmånadersperioden.

Poliser utsätts i hög grad för hot och påverkansförsök i sitt yrke. Men utvecklingen går åt rätt håll, visar polisens medarbetarskyddsenkät.

Var fjärde anställd som besvarat medarbetarskyddsenkäten 2021 har uppgett att de utsatts för någon form av otillåten eller otillbörlig påverkan, självcensur, kartläggning eller trakasserier. Genomgående är poliser mer utsatta än civilanställda.

– Den generella minskning i andelen som anger att de utsatts är positiv men samtidigt påvisar undersökningen att den höga utsattheten för påverkansförsök är ett allvarligt problem, främst för de som arbetar i yttre tjänst. Det är helt oacceptabelt att medarbetare på Polismyndigheten utsätts för hot, påtryckningar och olika påverkansförsök för att hindra dem att utföra sitt jobb, säger Ari Stenman, polisens säkerhetschef.

Av de som utsätts för hot och påverkansförsök är nivån generellt högre bland poliser som har stora kontaktytor med allmänheten. Samtidigt råder det stor skillnad mellan olika polisfunktioner.

– Polismyndigheten bedriver ett omfattande och offensivt arbete för att trygga medarbetarnas säkerhet. Ett led i detta är uppföljningen på medarbetarskyddsenkäten samtidigt som vi kontinuerligt stärker vårt arbete med medarbetarskyddet via både fysisk säkerhet, i dialog med regeringen och de konkreta insatser som genomförs för utsatta medarbetare, säger Ari Stenman säkerhetschef.

Polisens Projekt Medarbetarskydd genomförde sin första enkätundersökning 2018. I år har man följt upp undersökningen med en ny omfattande enkät bland myndighetens medarbetare, externa konsulter samt polisstuderande – för att få en uppfattning om i vilken utsträckning de utsätts för trakasserier, påverkansförsök och kartläggning och hur utsattheten utvecklas över tid. Syftet är att undersöka hur många medarbetare som upplever hot och påverkansförsök, hur dessa kan yttra sig och även hur många medarbetare som hamnar i tillstånd av självcensur.

– Vi går nu in i en mer omfattande analysfas av resultatet. Vi drar än så länge inga säkra och långtgående slutsatser av årets undersökning, då både antalet svarande och pandemin kan ha påverkat resultaten, säger Ari Stenman.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng