2021-07-18

Dyster drunkningsstatistik för juni

Två dödsolyckor inträffade i samband med framförandet av vattenskoter.

23 personer drunknade under juni, vilket är det näst högsta för hela 2000-talet.

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 23 personer förolyckades under juni 2021, jämfört med 26 personer 2020. Totalt omkom 49 personer vid drunkningsolyckor under det första halvåret 2021, samma period 2020 omkom 40 personer.

Antalet omkomna vid drunkningsolyckor för juni 2021 är det näst högsta (23 personer) för hela 2000-talet, 2020 redovisar det högsta antalet (26 personer). Tre av dödsolyckorna drabbade barn under tio år, sex personer var mellan 20-30 år och åtta personer var äldre än 50 år (50-85 år). Två dödsolyckor inträffade i samband med framförandet av vattenskoter. Vid båda händelserna pekar preliminära uppgifter på att personerna saknade flytväst.

 Sju av badolyckorna inträffade på ett friluftsbad och vid sex av händelserna framgår det initialt, att personerna försvunnit i samband med en ”simtur”.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng