2022-01-24

DN: Säkerhetsbranschen kritiserar regeringsförslag om rättsdatabaser

Säkerhetsbranschen menar att ett försvårande av bekgrundskontroller försvårar brottsbekämpning och kan dessutom leda till ökade diskriminering på arbetsmarknaden.

Idag, på DN Debatt, kritiserar säkerhetsbranschens nytillträdda vd Jeanette Lesslie Wikström, regeringens förslag om att förbjuda rättsdatabaser. Hon menar att om propositionen (2021/22:59) går igenom i riksdagen så försvåras möjligheten att göra bakgrundskontroller avsevärt, vilket skulle medföra ökade säkerhetsrisker.

Säkerhetsbranschen kickstartar 2022 med en debattartikel i Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning.

Jeanette Lesslie Wikström framhåller i artikeln att brottsdömdas integritet inte får inte prioriteras före samhällets förmåga att bekämpa kriminalitet.

”Regeringen vill nu försvåra för arbetsgivare genom en grundlagsändring som skulle förbjuda rättsdatabaser. Att ta bort möjlig¬heten att göra bakgrundskontroller av personal skulle innebära en allvarlig säkerhetsrisk”, skriver hon.

Två tredjedelar av företagen gör bakgrundskontroller

Jeanette Lesslie Wikström hänvisar också till en en undersökning från Stockholms handelskammare som påvisar att över två tredjedelar av arbetsgivarna i regionen gör någon form av bakgrundskontroll. Hon betonar att intresset bakgrundskontrollerna beror främst på samhällsförändringar och ökat säkerhetsmedvetande, men även lagstiftning.

”De senaste åren har det tillkommit flera lagar som ålägger företag i olika branscher att motverka penningtvätt, organiserad brottslighet och terror¬finansiering. Företag med brottsdömda personer på vissa positioner har också förbjudits att delta i offentliga upphandlingar. Grov och avancerad brottslighet har ökat behovet av att företag tar ett stort ansvar för vår säkerhet och motverkar kriminalitet i olika former. Detta har riksdagen understrukit”, skriver hon.

Jeanette Lesslie menar vidare att Säkerhetsbranschen har ett särskilt stort ansvar.

”Behovet av att kunna göra säkra bakgrundskontroller av personal och i vissa fall uppdragsgivare är av yttersta vikt inom vår bransch. Denna möjlighet är dessvärre hotad, vilket går stick i stäv mot beslutade ambitionshöjningar – som snarast bör betraktas som en lägstanivå i förhållande till aktuella hotbilder”, poängterar hon.

Kan öka diskriminering

Motivet till viljan att förbjuda rättsdatabaser genom att ändra yttrandefrihetsgrundlagen är att regeringen vill öka brottsdömdas integritet. Jeanette Lesslie menar dock att detta intresse måste vägas mot nyttan som rättsdatabaser i förlängningen bidrar till när det gäller att motverka brottslighet. Hon framhåller också att risken för diskriminering ökar om regeringens proposition skulle gå igenom i riksdagen.

”Studier från USA visar att diskriminering mot minoriteter har ökat i delar av landet där företag förbjudits att kontrollera huruvida en jobbsökande är dömd för brott. Den risken finns även i Sverige. Utan fullständigt informationsunderlag kan det anses rationellt att välja bort jobb-sökande när mycket står på spel”, skriver hon.

Ökade säkerhetsrisker

Jeanette Lesslie framhåller också att många och tunga remissinstanser avstyrkt regeringens förslag. Hon nämner advokatsamfundet, Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Säkerhets- och Försvarsföretagen, Svenskt Näringsliv ”samt ett stort antal organisationer och medieföretag som använder rättsdatabaser för research”. Hon ser också stora möjligheter att förslaget stoppas i riksdagen då Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna väckt motioner med yrkanden om avslag till förslaget och att även Kristdemokraterna anslutit sig till kritiken.

”Det är av stor betydelse att regeringens lagförslag stoppas. Konsekvensen av att inskränka grundlagen vore att rättsdatabaser kommer att förbjudas och bakgrundskontroller försvåras avsevärt – med ökade säkerhetsrisker som följd. Samhällets förmåga att förebygga och bekämpa kriminalitet behöver stärkas, inte försvagas”, avslutar Jeanette Lesslie Wikström.

Hela debattartikeln i Dagens Nyheter kan läsas här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng