2019-12-13

DI inleder granskning av EU-system för viseringar

Myndigheten inleder tillsyn av den svenska delen av Visa Information System, ett it-system för utbyte av uppgifter om viseringar mellan EU:s medlemsländer.

Datainspektionen inleder nu en granskning av Visa Information System, VIS, som är ett informationssystem för utbyte av uppgifter om viseringar mellan EU:s medlemsländer. Det är den svenska delen av VIS som ska granskas genom en inspektion på plats hos Migrationsverket. Den här typen av granskning utför Datainspektionen vart fjärde år.

– VIS är ett omfattande it-system som innehåller en stor mängd uppgifter om många personer. Därför är det viktigt med den här typen av återkommande kontroller, säger Jonas Agnvall som är jurist på Datainspektionen och som leder granskningen.

Syftet med VIS är att underlätta handläggningen av visumansökningar, förebygga missbruk och förfalskade viseringar, underlätta gränskontroller och identitetskontroller inom medlemsländerna och förebygga hot mot medlemsländernas inre säkerhet. Personuppgifter som samlas in och registreras i visumansökningsprocessen sparas i en central databas. Utöver de personuppgifter som anges i visumansökan registreras även exempelvis sökandens fingeravtryck och ansiktsfoto. Olika aktörer som exempelvis myndigheter som utfärdar visum och personal vid gränskontroller har åtkomst till uppgifterna.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan