2020-11-02

Datainspektionen inleder granskningar av GDPR-rättigheter

Myndigheten påbörjar nu utredningar av ett antal klagomål från enskilda personer som rör deras rättigheter enligt GDPR.

GDPR ger enskilda rättigheter vad gäller hur företag och andra får hantera deras personuppgifter. Enskilda har bland annat rätt att begära ett registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter som en organisation har registrerat om dem, rätt att begära att personuppgifter ska tas bort eller rättas och rätt att invända mot att få marknadsföring skickat till sig.

Datainspektionen inleder nu ett antal granskningar av klagomål från enskilda som rör deras rättigheter.

– Vi utreder dessa klagomål genom en mer begränsad granskning jämfört med andra granskningar som typiskt sett är bredare och innehåller mer komplexa juridiska frågeställningar. Här utreder vi typiskt enbart det specifika klagomålet från den enskilda, säger Nazli Pirayehgar som är jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen publicerade nyligen en rapport som belyser de klagomål som myndigheten tagit emot sedan dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla. Var fjärde klagomål avser de rättigheter som GDPR ger medborgarna, som exempelvis rätten att få personuppgifter raderade och rätten till registerutdrag.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng