2022-06-16

Cybersäkerhetscenter invigt – ska stärka forskning och innovation

NCC-SE kommer att kunna främja EU-satsningarna i Sverige, knyta kontakter mellan aktörer i branschen och ge vägledning vid EU-utlysningar.

NCC-SE, Nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet, är nu officiellt invigt. Genom centret ska svenska forskningsinstitut, företag och myndigheter kunna söka EU-medel för forsknings- och innovationsprojekt inom cybersäkerhet

EU tar ett samlat grepp och stärker genom finansiellt stöd förmågan och konkurrenskraften inom cybersäkerhet, och utvecklar unionens kapacitet inom forskning, innovation och kompetens. Det finansiella stödet tillgängliggörs genom de två EU-programmen Horisont Europa och Digitalt Europa. I Sverige är det MSB som har fått uppdraget att samordna denna verksamhet, genom inrättandet av NCC-SE.

NCC-SE kommer att kunna främja EU-satsningarna i Sverige, knyta kontakter mellan aktörer i branschen och ge vägledning vid EU-utlysningar. Då får Sverige förutsättningar att delta i och dra nytta av de EU-finansierade cybersäkerhetsprogrammen, menar MSB.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng