2023-03-28

”Cybersäkerhet största utmaningen för 5G-nätverk”

Cirka en tredjedel av företagen, globalt och i Norden, anser att hantering av cyberrisker är en av de viktigaste prioriteringarna på 5G-området inom de närmaste åren. Foto: Fabian Horst

Säkerhetsfrågor fortsätter att vara på företagens radar i Sverige och globalt. Cyberrisker hamnar för första gången som nummer ett när företag världen över listar externa utmaningar med 5G.

Den fjärde upplagan av  EY Reimagining Industry Futures Study  har undersökt 1 325 företag, varav 100 nordiska. Globalt anser 38 procent av företagen att cyberrisker är en stor utmaning för 5G:s framväxt, vilket gör det till den främsta utmaningen som företagen pekar ut. I Norden är siffran något lägre, 35 procent anger cyberrisker som en av de viktigaste utmaningarna, vilket gör det till den fjärde mest utmanande faktorn enligt nordiska företag. 

– Säkerhet inom IT har blivit en hygienfaktor för företag som vill stå sig i konkurrensen. De företag som är i framkant arbetar enligt ”Security by Design”, där säkerhet och riskminimering är en grundbult i produktutvecklingen. Nya teknologier som 5G och IoT, och de nya arbetssätt de medför, kan självklart medföra ökade risker för de företag som inte har strukturerna på plats. Att skapa de strukturer, strategier och förhållningssätt som kan överbrygga det här problemet kommer vara en av de kritiska frågorna för industrins 5G-implementering de kommande åren,  säger Charlotta Kvarnström, nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn.

Cirka en tredjedel av företagen, globalt och i Norden, anser att hantering av cyberrisker är en av de viktigaste prioriteringarna på 5G-området inom de närmaste åren. Detta yttrar sig också i att fler företag ser investering i privata 5G-lösningar som en del av strategin. 57 procent av företagen anser att privata nätverk ger en säkerhetsfördel. Globalt anger 41 procent köp av privat nätverk som en viktig del av strategin, och 50 procent anger byggandet av egna privata 5G-nätverk som viktigt. Motsvarande siffror för nordiska företag är 35 procent respektive 43 procent. 

Ungefär en tredjedel av företagen, globalt och i Norden, anser att bristande förståelse för hur 5G kan implementeras och användas är ett problem. Komplexiteten i att integrera 5G med befintliga teknologier, samt bristande förståelse för hur 5G relaterar till annan teknologi anses vara en utmaning hos cirka 40 procent av företagen. I Norden anger företagen till högre grad att bristande stöd för 5G från ledningen, samt utebliven budget för investeringar i teknologin, är en stor intern utmaning.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng