2021-06-23

”Cyberattacker för svåra att stoppa med interna resurser”

I vissa länder lever i en falsk trygghet medan andra underskattar sin förmåga att hantera cyberangrepp, menar Sophos.

En ny global undersökning visar att mer än 54 procent av IT-ansvariga nu upplever att cyberangreppen blivit för avancerade för den egna organisationen att hantera. Sverige som tidigare stuckit ut i liknande studier där IT-ansvariga visat dåligt självförtroende  placerar sig här strax under det globala genomsnittet med 52 procent.

Svårast ser det ut att vara i Österrike och Indien, där uppger hela 86 procent att cyberhoten blivit för svåra att stoppa med interna resurser. I studien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos framgår att skillnaderna mellan olika länder är mycket stor. I Polen upplever bara 22 procent att den egna organisationen inte räcker till när det kommer till cyberangrepp. Och i Italien är motsvarande siffra 27 procent.

– Olikheterna kan delvis förklaras av att det satsas olika mycket på teknik och utbildning. En faktor kan också vara att tillgången på IT-säkerhetsexperter varierar stort mellan olika länder. En annan att företag i vissa länder lever i en falsk trygghet medan andra underskattar sin förmåga att hantera cyberangrepp. Det ser ut som att svenska företag befinner sig i mittfåran och varken har bättre eller sämre självförtroende än det globala genomsnittet, kommenterar Per Söderqvist, IT-säkerhetsexpert på Sophos.

Studien ”The IT Security Team: 2021 and Beyond” bygger på svar från 5 400 IT-ansvariga i trettio länder.  I Sverige medverkade 100 IT-ansvariga. Samtliga medverkande arbetar i organisationer med mellan 100 och 5 000 användare. Undersökningen har genomförts av Vanson Bourne, ett oberoende företag specialiserat på marknadsundersökningar


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng