2022-02-18

Center ska stärka svensk cybersäkerhetsforskning

Det nationella samordningscentret ska kunna knyta ihop svenska och europeiska forskare och företag.

MSB får regeringens uppdrag att inrätta ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation, kopplat till EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med DIGG och Vinnova.

– Det här ger möjlighet att stärka Sveriges och EU:s oberoende och konkurrenskraft inom cybersäkerhet i förhållande till omvärlden, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB.

Det nationella samordningscentret ska kunna knyta ihop svenska och europeiska forskare och företag, underlätta för svenska aktörer att svara på europeiska forsknings- och innovationsutlysningar och stötta det Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet med expertis.

– Centret kommer att underlätta för forskare och företag som söker samarbete nationellt och inom EU. De kan även få vägledning för att kunna söka EU-finansiering för forskning och innovation som kan bidra till nya cybersäkerhetslösningar, säger Linda Ericson, chef för det nationella samordningscentret.

Med ett nationellt samordningscenter skapas goda förutsättningar för dialog mellan aktörer i Sverige och EU om vilka behov de ser av forskning, produkter och tjänster inom cybersäkerhet, och vilka möjligheter som finns att möta behoven. Ökad kunskap och efterfrågade cybersäkerhetslösningar bidrar till Sveriges strävan om en säker digitalisering, menar MSB.

Det nationella samordningscentret kommer att samverka med Sveriges nationella cybersäkerhetscenter, som samlar sju myndigheter inklusive MSB. Det nationella cybersäkerhetscentret har i uppdrag att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng