2022-02-22

Brottsoffers rätt till skadestånd ska stärkas

Regeringen vill nu stärka brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjligheter att få ut sin ersättning.

– Det är viktigt att få upprättelse för den kränkning det innebär att bli utsatt för brott. Det här är den största satsningen på brottsoffers rätt till skadestånd på flera decennier. Det handlar om att kraftigt höja beloppen brottsoffer får och om att göra det lättare för Kronofogden att utmäta pengar hos personer som har skulder till brottsoffer, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Förslagen handlar bland annat om att:

  • åstadkomma en påtaglig höjning av nivåerna på kränkningsersättning så att den som utsätts för ett brott, till exempel rån eller våldtäkt, ska få större skadestånd än i dag
  • utvidga rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkes-grupper med särskild beredskap
  • stärka rätten till ersättning för efterlevande anhöriga genom en ny form av ideell ersättning, en så kallad särskild anhörigersättning
  • utvidga möjligheterna att utmäta frihetsberövandeersättning till förmån för brottsoffer. Det kan handla om när en person som varit häktad men släppts i brist på bevis får sådan ersättning och samtidigt har skulder till brottsoffer
  • ge fordringar som avser skadestånd på grund av brott företräde framför många andra fordringar vid löneutmätning hos personer som har skulder till brottsoffer.

Lagändringen om ändrad företrädesordning vid löneutmätning föreslås träda i kraft den 10 september 2022 och övriga lagändringar den 1 juli 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng