2021-03-23

Brottsligheten minskar kraftigt

Stöldbrotten minskade med 26 procent i februari, vilket var signifikant lägre än det förväntade enligt prognosen.

Antalet anmälda brott var 11 procent lägre i februari 2021 jämfört med februari i fjol. Stöldbrotten minskade med hela 26 procent.

Totalt sett anmäldes 105 759 brott i februari 2021, vilket var 11 procent färre än i februari 2020. Sett till hela vintern 2020/2021 anmäldes 7 procent färre brott än under vintern 2019/2020.

Stöldbrotten minskade med 26 procent, vilket var signifikant lägre än det förväntade enligt prognosen. Brå menar att det styrker att minskningarna under februari och vintern troligtvis var effekter av pandemin och dess följder i form av skärpta restriktioner, som bland annat innebär maxantal besökare i butiker m.m. samt nedstängning av icke nödvändig kommunal verksamhet, som till exempel badhus, idrottsanläggningar och museer.

Brottstypen övrig stöld, som rymmer stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer (i form av fickstölder), var 27 procent lägre i februari 2021 och 23 procent lägre under hela vintern 2020/2021, jämfört med motsvarande perioder ett år tidigare.

Inbrott i villor och lägenheter minskade med 46 procent i februari jämfört med samma månad 2020.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng