2021-08-15

Brottslighet och otrygghet i Lunds näringsliv kartläggs

Hur upplever företagare trygghet och brottslighet i Lunds kommun? Det vill Lunds kommun ta reda på och har nu skickat ut en enkät till 3422 företagare.  

Enkäten består av ett trettiotal frågor som bland annat undersöker hur samarbetet med kommunen och andra organisationer ser ut, men också hur företagarna upplever otrygghet och om man varit utsatt för någon form av brott. 

– Parallellsamhällen med svart ekonomi och organiserad brottslighet är ett hot mot företagandet och därmed hela vårt välfärdssamhälle. Fler och fler företag på nationell nivå rapporterar om problem med våld, stöld, hot, trakasserier och ren utpressning. Därför är det viktigt att kartlägga läget i vår kommun och agera för att öka tryggheten ytterligare för våra företagare. I Lund ska vi ha seriösa företag och schysst konkurrens, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun. 

Med enkäten hoppas kommunen att eventuella problem ska synliggöras, som exempelvis våldsbrott, skadegörelse, nedskräpning, fortkörning samt oro att utsättas för brott. Resultatet av trygghetsundersökningen kommer ligga till grund för vilka fokusområden Lund i framtiden kan arbeta med för att öka tryggheten i det lokala näringslivet.

– Brott mot företag har inte enbart konsekvenser för den enskilde företagaren, det påverkar också villkoren för företagande och ekonomisk verksamhet. Enkätensvaren ger oss ett underlag för oss i kommunen att jobba vidare utifrån, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng