2021-11-25

Brottsförebyggande samordnare ger effekt

Sedan 2018 ger de brottsförebyggande samordnarna vid länsstyrelserna i Hallands län och Jämtlands län råd och stöd om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i samrådsyttranden till kommunernas detalj-och översiktsplaner. Mittuniversitetet har nu följt upp arbetet, som visar att de två länsstyrelsernas arbetssätt har haft positiva effekter.

Gustav Grut, Mittuniversitetet, Emma Ekdahl, Länsstyrelsen Jämtland och Linda Fetiu, Länsstyrelsen Halland, menar att syftet med uppföljningen var att undersöka om länsstyrelsernas samrådsyttranden har gett effekt och på vilket sätt. Det insamlade materialet bestod av 24 planärenden från tidsperioden 2018–2021 som jämfördes med 24 planärenden från 2015–2017, när de brottsförebyggande samordnarna inte skrev några yttranden.

Resultatet av uppföljningen visar att länsstyrelsens råd och stöd om brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv i samrådsyttranden har gett effekt. I planärendena från 2018–2021 behandlas brott och trygghet i högre omfattning än i planärendena från 2015–2017. Kommunerna i Hallands och Jämtlands län följer generellt sett länsstyrelsernas råd och stöd om brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv.

Ett annat viktigt resultat var att situationella trygghetsskapande åtgärder förekom i högre utsträckning i granskningshandlingarna än situationella brottsförebyggande åtgärder.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng