2024-06-09

Brottmålsprocessen tar 56 dagar

Kortast mediantid från registrering till beslut i åtalsfrågan hade tillgreppsbrott, 26 dagar.

Ny statistik från Brå visar att för samtliga brottsmisstankar som registrerades 2022 var mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan 56 dagar. Från 2015 och fram till 2021 har mediantiden legat ganska stabilt och varierat mellan 64 och 69 dagar. Huvuddelen av tiden gick åt till förundersökningen, 49 dagar.

Statistiken över genomströmningstider belyser tidsåtgången mellan olika steg i brottmålsprocessen vid handläggning av brott och skäliga brottsmisstankar.

De redovisade genomströmningstiderna avser tidsåtgången mellan var och en av de hållpunkter i brottmålsprocessen som är de mest relevanta för förståelsen av hur brottsmisstankar hanteras:

• registrering av brottsmisstanke

• förundersökning inledd

• förundersökning nedlagd

• slutredovisning

• beslut i åtalsfrågan.

Kortast mediantid från registrering till beslut i åtalsfrågan hade tillgreppsbrott, 26 dagar. Brottsmisstankar i kategorin brott mot liv och hälsa hade längst mediantid, 120 dagar.

Brottsmisstankar inom tillgreppsbrott hade även kortast mediantid från inledd förundersökning till slutredovisning, 22 dagar. Den brottskategori som hade längst mediantid var sexualbrott, 112 dagar

När det gäller tid från slutredovisning till beslut i åtalsfrågan hade brott mot narkotikastrafflagen kortast mediantid, 2 dagar. Längst var tiden för brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar, 9 dagar.

Brottsmisstankar som fick ett beslut om nedläggning hade en mediantid på 27 dagar från inledd förundersökning till beslut om nedläggning.

Genomströmningstiderna var generellt längre för brottsmisstankar mot ungdomar (15–17 år). Från registrering till beslut i åtalsfrågan var mediantiden 84 dagar och från inledd förundersökning till slutredovisning 75 dagar.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng