2022-01-04

Brotten fortsätter att minska

De anmälda stöldbrotten fortsatte även under hösten 2021 att ligga på en lägre nivå än tidigare.

Antalet anmälda stöldbrott och bedrägerier minskade med 8 respektive 11 procent under september–november. Och nivån för det totala antalet anmälda brott hösten 2021 var 4 procent lägre än hösten närmast före pandemin (2019).

De senaste siffrorna från Brå över anmälda brott visar att under hösten (september–november) 2021 anmäldes 4 procent färre brott än under hösten 2019. De anmälda brotten totalt sett har alltså fortsatt att ligga på en lägre nivå än under motsvarande perioder närmast före pandemin.

De flesta pandemirestriktioner upphörde att gälla från och med oktober 2021, vilket inte verkar ha haft någon märkbar inverkan på det totala antalet anmälda brott under hösten sammantaget, jämfört med hösten 2019, menar Brå.

De anmälda stöldbrotten fortsatte även under hösten 2021 att ligga på en lägre nivå än tidigare, med 10 procent färre anmälda brott än under hösten 2019. Inbrott i lägenheter och villor minskade med 15 procent hösten 2021 och i fritidshus med 29 procent. Däremot ökade antal inbrott i källare och vind med 20 procent.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng