2020-04-08

Bristande cyberskydd orsakade betydande dataförlust och driftsstopp

Endast 41 procent säkerhetskopierar dagligen.

42 procent av alla organisationer var med om dataförlust som resulterade i driftstopp under förra året och endast 41 procent säkerhetskopierar dagligen, visar en ny undersökning.

Acronis har genomfört en global undersökning om cyberskyddsvanor bland IT-professionella. Den visar att endast 15 procent av organisationer säkerhetskopierar flera gånger per dag och 10 procent uppger att de inte använder sig av säkerhetskopiering över huvud taget. Hela 41 procent av organisationerna upplever att de tappat produktivitet eller pengar som ett resultat av dataförlust under det senaste året. När det kommer till privat bruk använder sig 91 procent av säkerhetskopiering men fortfarande uppger 68 procent att de förlorat data på grund av problem med hård- eller mjukvara, föråldrad säkerhetskopiering eller på grund av data som raderats av misstag.

Siffrorna tyder på att det finns behov av uppdaterade och mer omfattande metoder för att skydda data. 

– Både individer och organisationer drabbas av dataförlust och cyberattacker. I takt med att vi blir allt mer digitalt beroende, ökar också betydelsen av effektivt cyberskydd - inte minst nu när många av oss jobbar på distans, ofta på mindre säkra nätverk. Det är viktigt både för privatpersoner och professionella att implementera en cyberskyddsstrategi som säkerställer säkerhet, tillgänglighet, integritet, äkthet och säkerhet för alla data, applikationer och system, säger Gaidar Magdanurovc, Acronis Chief Cyber Officer.

Med ökat antal cyberattacker är traditionell säkerhetskopiering inte längre tillräcklig för att skydda data, applikationer och system. Cyberkriminella inriktar sig på säkerhetskopieringsprogramvara med ransomware och försöker ändra säkerhetskopieringsfiler, vilket förstärker behovet av verifiering av äkthet vid återställande av arbetsbelastningar. 

Undersökningen visar även att 88 procent av IT-professionella upplever oro över ransomware, 86 procent är oroliga för cryptojacking och 87 procent är oroliga för attacker som använder sociala tekniker som phishing. Vidare visar resultaten en brist på insikt i datahantering; 12 procent av IT-professionella uppger att de inte skulle veta om deras data oväntat ändrades. När det gäller deras privata data, skulle 30 procent inte veta om den oväntat ändrades. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan