2022-04-22

Brå ska studera hur unga involveras i kriminella nätverk

Regeringen ger Brå i uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk. 

Brå ska studera hur barn och unga blir delaktiga i kriminella nätverk och synliggöra vad som kännetecknar de som lockas till kriminella miljöer. I uppdraget ingår även att lämna förslag på åtgärder för att förebygga att barn och unga rekryteras till och på andra sätt blir delaktiga i kriminella nätverk. I den mån det är möjligt ska Brå också bedöma omfattningen av problemet och utvecklingen över tid.

– Den här studien kommer att utgöra ett viktigt underlag för fler tidiga och träffsäkra åtgärder, så att fler barn och unga som riskerar att utnyttjas av kriminella nätverk kan skyddas, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng